Oświadczenie

 

OŚWIADCZENIE

Na podstawie analizy zapisu video V edycji Ogólnopolskich Zawodów Pływackich na Brdzie „WODA BYDGOSKA” na dystansie 2800 m Organizator – Miasto Bydgoszcz, Biuro Promocji Miasta
i Współpracy z Zagranicą podjął decyzję o dyskwalifikacji zawodnika o numerze 1066.

Zgodnie z Regulaminem Zawodów punkt II, podpunkt 9 „Uczestnik, który celowo skraca trasę wyznaczoną przez Organizatora, używa chip do pomiaru czasu w niewłaściwy sposób lub podał fałszywe dane podczas rejestracji może zostać zdyskwalifikowany” oraz komunikatem - o sposobie mijania bojek rozstawionych na trasie zawodów - wydanym na stronie organizatora www.aktywna.bydgoszcz.pl w dniu 14 sierpnia 2018 r. oraz na oficjalnym profilu FB Aktywna Bydgoszcz.

Zawodnik z nr 1066 na odcinku pomiędzy mostem im. Sulimy-Kamińskiego, a wyspą Św. Barbary minął boję prawą stroną. Przed rozpoczęciem zawodów zarówno prowadzący, jak i sędziowie stojący na starcie, wielokrotnie podkreślali, że bojki należy mijać „lewą ręką”. Inne zachowanie jest niedozwolone i grozi dyskwalifikacją. Ominięcie bojki „prawą ręką” jest jednocześnie skróceniem wyznaczonej przez Organizatora trasy imprezy.

W związku z powyżej opisaną sytuacją następuje zmiana klasyfikacji końcowej w kategorii Open na dystansie 2800 m.

 

Organizator Zawodów