Konkurs. Wyślij zdjęcie w czepku!

Do wygrania turystyczny zestaw termicznych kubków i termos Aktywnej Bydgoszczy.

 

Niektórzy twierdzą, że w czepku wygląda się niepoważnie :))))) My wierzymy, że jest inaczej! Wspólnie udowodnijmy, że czepki są super! Że czepki to bydgoski krzyk mody!

Wysyłajcie do nas fotki w pływackich czepkach – nie muszą być to czepki z zawodów Woda Bydgoska. Im bardziej szalone fotki, tym lepiej. Dla miłośnika pływania, który nadeśle zdjęcie w czwartek najbliżej godziny 18.00 przygotowaliśmy specjalną nagrodę: wyjątkowy turystyczny zestaw dwóch termicznych kubków i termosu – wszystko z logotypem Aktywnej Bydgoszczy, wszystko z myślą o dłuższych i krótszych wyprawach wakacyjnych.

Po zakończeniu konkursu, ze wszystkich nadesłanych zdjęć stworzymy specjalną „czepkową” galerię i opublikujemy ją na naszym profilu FB.

Uwaga! Jeżeli bierzecie udział w naszej zabawie, wyrażacie zgodę na publikację Waszych zdjęć. Na maile ze zdjęciami czekamy pod adresem: aktywna.konkurs@um.bydgoszcz.pl

W tytule maila wpiszcie słowo: CZEPEK. W treści maila podajcie IMIĘ i NAZWISKO osoby na zdjęciuKonkurs rostrzygniemy w piątek. Zwycięzcę poznamy na naszym profilu FB o godzinie 12.00. 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych. Obowiązek informacyjny.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. A

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody – jako zgodę uznawany jest udział w konkursie fotograficznym.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu wyboru zwycięzcy konkursu.
 5. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
 9. Dostępu do swoich danych osobowych.
 10. Poprawiania swoich danych osobowych.
 11. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu za pośrednictwem adresu aktywna@um.bydgoszcz.pl .
 12. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 13. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
  • zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
  • potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 14. Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 15. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.