Wyniki 2023

Konkurs o tytuł Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz na lata 2023 – 2025 został rozstrzygnięty. Tytuł i dofinansowanie otrzymało sześć projektów spośród jedenastu złożonych w ramach konkursu.

Ideą nadania imprezom sportowym tytułu Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz jest przede wszystkim wyróżnienie wydarzeń międzynarodowych lub ogólnopolskich  o otwartym i sportowo-rekreacyjnym charakterze. Poza tym, ważnym kryterium jest duże znaczenie promocyjne oraz istotna rola budowania wizerunku miasta Bydgoszczy poprzez sport i rekreację. Dodatkowe punkty można było otrzymać też za organizowane w ramach projektu akcje społeczne kierowane dla młodych ludzi.

Na dofinansowanie mogli liczyć organizatorzy imprez, które mają już swoją bydgoską tradycję, cieszące się dużym zainteresowaniem kibiców, uczestników i mediów. Nagrodzone imprezy to głównie popularne przedsięwzięcia z powodzeniem organizowane w Bydgoszczy od lat. Na jeden projekt można było uzyskać maksymalnie 130 000 zł dofinansowania rocznie. Umowy zawarte z podmiotami wyłonionymi w konkursie będą umowami wieloletnimi, zawartymi na trzy lata (2023-2025) i gwarantują dofinansowanie przedsięwzięć każdego roku trwania umowy. Łącznie z budżetu Aktywnej Bydgoszczy w tym roku trafi do organizatorów kwota 300 000 złotych.

Poniżej lista wybranych projektów.

  1. Enea Bydgoszcz Triathlon - 110.000 zł
  2. Terenowa Masakra, XV i XVI edycja - 55.000 zł
  3. Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska Bydgoszcz Borówno - 40.000 zł
  4. Ice Swimming Bydgoszcz Festiwal – 40.000 zł
  5. Runmageddon Bydgoszcz 2023-2025 - 30 000 zł
  6. 2 Cross Country Bydgoszcz na start! - 25 000 zł

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!