Idea

Konkurs o tytuł Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz (AMAB) jest częścią Strategii Rozwoju Sportu Miasta Bydgoszczy do 2030 roku w zakresie programów sektorowych w tym promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Stanowi szczególną formę wyróżnienia, wsparcia i promocji projektów, przedsięwzięć i inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim promujących Miasto Bydgoszcz poprzez Sport.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Miasta Bydgoszczy wraz z udzieleniem dofinansowania na ich realizację. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie projektów i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym oraz o istotnej roli budowania wizerunku i promocji Miasta Bydgoszczy.

Zostań Ambasadorem Marki Aktywna Bydgoszcz!

Jesteś organizatorem ciekawego projektu sportowo - rekreacyjnego o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym?  Twoja impreza  wpisała się już w kalendarz sportowy Bydgoszczy?  Masz interesującą ofertę promocyjną dla Bydgoszczy w ramach realizacji wydarzenia? Zostań Ambasadorem Marki Aktywna Bydgoszcz na lata 2023 - 2025 (AMAB).

Na jeden projekt można uzyskać maksymalnie 130 000 zł dofinansowania. Umowy zawarte z podmiotami wyłonionymi w konkursie będą umowami wieloletnimi, zawartymi na trzy lata (2023-2025). Kwota do podziału to 300 tysięcy złotych rocznie. Na dofinansowanie mogą liczyć organizatorzy imprez, które mają już swoją bydgoską tradycję, cieszące się dużym zainteresowaniem kibiców, uczestników i mediów.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować mailowo na adres: aktywna@um.bydgoszcz.pl

Poniżej znajdują się dokumenty konkursowe do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK  KONKURSOWY

KRYTERIA KONKURSU

FORMULARZ SPRAWOZDANIA

Na oferty czekamy do 22 stycznia 2023 r.

Oferty należy składać osobiście, drogą pocztową pod adresem: Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres aktywna@um.bydgoszcz.pl.