Ambasador Marki

Konkurs o tytuł Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz (AMAB) jest częścią Strategii Rozwoju Sportu Miasta Bydgoszczy do 2030 roku w zakresie programów sektorowych w tym promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Stanowi szczególną formę wyróżnienia, wsparcia i promocji projektów, przedsięwzięć i inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim promujących Miasto Bydgoszcz poprzez Sport.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Miasta Bydgoszczy wraz z udzieleniem dofinansowania
na ich realizację. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie projektów i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym oraz o istotnej roli budowania wizerunku i promocji Miasta Bydgoszczy.

TUTAJ znajdziecie regulamin konkursu. TUTAJ dostępny jest wniosek. TUTAJ możecie zapoznać się z kryteriami ocen stosowanymi w ramach konkursu.